Schoolreglement

  • 013

Het volledige schoolreglement valt hier te downloaden

Het schoolreglement is het overzicht van regels en afspraken, dat de basis vormt voor een goede gang van zaken op onze school. Het is belangrijk dat elke partij zich hieraan houdt.

De volledige inhoud van het schoolreglement kun je achteraan in de schoolagenda nalezen. Je kunt het ook hier downloaden.

Vanuit het schoolreglement schuiven we volgende basisregels naar voor. Je vindt ze ook op de kaft van de schoolagenda terug:

  •  Kom op tijd!
  •  Toon respect voor medeleerlingen, personeelsleden en materiaal!
  •  Gebruik een verzorgde taal!
  •  Los conflicten op zonder agressie!
  •  Breng je boeken en materiaal mee!
  •  Wettig altijd je afwezigheden!