Schoolraad

  • Schoolraad

Samenstelling

Tijdens het schooljaar 2004-2005 werd een schoolraad opgericht. De schoolraad is een officieel erkend inspraakorgaan dat is samengesteld uit:

  • een afvaardiging van het personeel,
  • een afvaardiging van de leerlingen,
  • een afvaardiging van de ouders,
  • enkele mensen van de lokale gemeenschap.

  • Het personeel is vertegenwoordigd door : Dhr. T. Boeve en Mevr. C. Vanhove.
  • De leerlingen zijn vertegenwoordigd door: Daan Vermeersch.
  • De ouders zijn vertegenwoordigd door: Mevr Vantomme, Dhr. Inghelbrecht, Dhr. Decoster.
  • De leden van de lokale gemeenschap zijn: Dhr. H. Seldenslach, Dhr. D. Hollevoet  en Mevr. B. Vandevelde.

Doel

 De schoolraad adviseert het schoolbestuur over allerhande zaken die een weerslag hebben op het schoolleven.

Verslagen bijeenkomsten

Volgens het huishoudelijk reglement worden de verslagen via e-mail doorgestuurd naar de leden.