Ons pedagogisch project

Binnen de vzw Petrus en Paulus is de vestiging SJO een school voor technisch en beroepsonderwijs die zich specialiseert in de handels-, toerisme- en zorgsector. Drie dynamische sectoren die niet ontsnappen aan de snelle maatschappelijke evoluties.

Het pedagogische project van Petrus en Paulus Campus Centrum vestiging SJO werkt onder het motto: “MOGEN LEREN. MOGEN PROBEREN. MOGEN ZIJN.”

MOGEN LEREN

mogen leren

Elk kind leert fietsen, vol verwondering en met vallen en opstaan. Als school vinden we het belangrijk om deze verwondering te behouden, om onze leerlingen aan te zetten tot creatief denken, om hen met plezier te laten leren.

We willen onze jongeren vormen tot competente volwassenen die beschikken over de nodige kennis én over de juiste vaardigheden. We leggen daarbij de focus op leervaardigheden en sociale vaardigheden, aangevuld met de nodige richtingspecifieke competenties. In deze competentiegerichte vorming is uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor de leerkrachten. Het zijn mensen die het beste uit jezelf naar bovenhalen. Een leerkracht is niet enkel een vakspecialist, maar ook een opvoeder, een coach en een inspirator. Onze leerkrachten krijgen dan ook steeds de kans om zich te verdiepen in de nieuwste technieken en evoluties op leerinhoudelijk en didactisch vlak. Zo kunnen ze onze leerlingen helpen hun kennis en competenties te ontwikkelen door middel van nieuwe, interactieve werkvormen; begeleid zelfstandig leren, remediërend leren …

MOGEN PROBEREN

mogen proberen

Jongeren zijn volop bezig met opgroeien, leren, zichzelf ontplooien. Op onze school willen we dan ook voldoende aandacht besteden aan dit proces.

Omdat dit proces er ook een is van vallen en opstaan, willen we je voldoende kansen geven. We willen je de kans geven om te proberen, om de dingen ook eens anders aan te pakken, om te leren uit jouw ervaringen. Daarom vinden we het heel belangrijk om een zorgzame school te zijn, een school waarin je de kans krijgt om jezelf te leren kennen en om zelf te groeien tot wie je wil zijn.

MOGEN ZIJN

mogen zijn

Onze school wil een warme school zijn waar je, als leerling, graag naartoe komt. Waar je jezelf kan zijn en waar je jouw talenten verder kan ontwikkelen.

We vinden het als school belangrijk dat je je goed voelt op onze school, dat je met respect voor ieders eigenheid kan samenleven met de anderen op onze school. We leven samen met vele culturen, sociale klassen en talenten. We willen je de vrijheid en de verantwoordelijkheid geven om met een open geest om te gaan met de veranderingen in onze boeiende en uitdagende maatschappij. Gerespecteerd worden en respect tonen voor anderen. Dat is voor ons een zinvol engagement.

We zijn een katholieke school die gelooft dat de christelijke leer een belangrijke inspiratiebron is. We vertrekken dan ook vanuit deze achtergrond om jongeren waarden en zingeving mee te geven,
maar we doen dat met eerbied en aandacht voor andere zingevingmodellen.