MOS

  • Mos3

Op het vlak van milieubeleid (MOS) heeft onze school aandacht voor verschillende actiepunten. Door de volgehouden inzet van het MOS-team heeft onze school in de loop van de voorbije jaren dan ook al de labels MOS 1 en MOS 2 behaald.

Concreet naar de leerlingen toe zijn er initiatieven zoals Da’s Proper (een medewerker van Fostplus komt afvalverwerking op een originele manier bespreken), het opruimen van de speelplaats door de leerlingen, de verkoop van Oxfam Wereldwinkelproducten in het winkeltje op de speelplaats en bij verschillende vakken wordt creatief gewerkt rond afvalbeheer.

We kijken ernaar uit om binnen afzienbare termijn het MOS 3-label te behalen, waarbij we een milieuvergunning zullen kunnen voorleggen.