Leerlingenraad

  • Leerlingenraad2017 v3

Leerlingenraad

In de leerlingenraad brengen verkozen leerlingen bepaalde wensen aan, die het schoolleven beter en aangenamer kunnen maken voor de jongeren. Deze voorstellen worden dan in overleg met een leerlingenbegeleider besproken. Als de voorstellen haalbaar lijken, worden die ter goedkeuring voorgelegd aan de directie.

Elke klas kiest aan het begin van het schooljaar een vertegenwoordiger voor de leerlingenraad.