Leerlingenbegeleiding

In het schooljaar 2002-2003 werd de dienst leerlingenbegeleiding opgestart.

Deze dienst leerlingenbegeleiding wordt verzorgd door 
mevrouw Pottier, de heer Boeve en mevrouw Baguet.

POT_E BOE_TO    BAG_ME

Zij werken nauw samen met dhr. Kenny Gardin van het CLB.

Je kunt de zorgcoördinatie via email bereiken: sjo.zorgvoorleerlingen@petrusenpaulus.be

Omdat het woord 'leerlingenbegeleiding" bij vele ouders verwarring brengt met de diensten van het CLB werd in het schooljaar 2003-2004 geöpteerd om de begeleiding, de zorgcoördinatie te noemen. De zorgcoördinatoren hebben trouwens als belangrijkste opdracht de diverse signalen over leerstoornissen, studieaanpak, pestproblemen enz.... op te vangen en ervoor te zorgen dat dit door de juiste persoon wordt aangepakt.

De zorgcoördinatoren vergaderen wekelijks met de adjunct-directeur en de CLB-medewerker om zo de gestelde problemen vanuit diverse hoeken en bekwaamheden aan te pakken.

DIT BETEKENT VOOR ÉLKE LEERLING:

Ervoor zorgen dat elke leerling zich goed voelt op school en dat hij goed kan leren. Dat betekent bijvoorbeeld leerlingen helpen studeren, begeleidingsgesprekken voeren, de leerlingenraad op school ondersteunen, een pestactieplan uitwerken, de communicatie terug op gang brengen bij kortsluitingen in de menselijke contacten, overleggen met de CLB-medewerker, schoolactiviteiten organiseren die de sfeer op school gunstig beïnvloeden...

Leerlingenbegeleiding op school houdt o.a. in:

  • leerlingen leren leren: leren plannen, informatie opzoeken, zichzelf testen en motiveren
    = studiebegeleiding
  • leerlingen leren kiezen: welke studierichtingen zijn er? Wat kan ik aan, hoe kies ik goed?
    = schoolloopbaanbegeleiding
  • kinderen leren leven: ze helpen omgaan met faalangst, pesten, agressie, verdriet, mislukking
    = socio-emotionele begeleiding