GOK

  • Gokteam2017 v2

Binnen onze school zijn we ons bewust dat we werken met heel diverse leerlingen. Ongeacht schoolloopbaan, interesse, afkomst, uiterlijk, geaardheid geloven we in gelijke onderwijskansen voor elke leerling.

GOK

We zien de verscheidenheid binnen de school als een verrijking. Door te zorgen voor ontmoeting, communicatie en dialoog werken we aan een school waar in een open klimaat met respect voor elkaar kan gewerkt worden aan een geslaagd schooltraject en zelfontplooiing.

Door te kiezen voor een globale aanpak kan elke leerling gebruik maken van extra ondersteuning en zorg. Zo proberen we hen optimale kansen te geven. Een zorgende school creƫert een rijke schoolomgeving waarin de specifieke talenten en eigenheid van elke leerling worden benut, rekening houdend met hun individuele noden.

De verschillende actoren binnen ons schoolleven werken heel wat initiatieven uit die na evaluatie en bijsturing verankerd worden in de schoolstructuur: werken aan taalvaardigheid,  voorkomen van  leer- en ontwikkelingsachterstanden, aanbieden van remediĆ«ring in geval van leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden, omgaan met verscheidenheid, zorgen voor socio-emotioneel welbevinden. Hierbij is de wisselwerking tussen jongere, school, gezin en samenleving erg belangrijk.