Wie staat voor je klaar?

 • dsc2818

Mevrouw A. Vergote


(directeur) 


 • algemene organisatie en coördinatie,
 • financieel beleid,
 • infrastructuur,
 • schoolvisie,
 • personeelsbeleid.
                 

De heer P. Costenoble

(logistiek directeur)

De Heer L. Vandelanoitte 

(directeur eerste graad)


 • verantwoordelijk voor zorg en tucht,
 • opvolgen van leerlingen,
 • opvolging infrastructuurwerken
                
Mevrouw M. Decock

Pedagogisch directeur


 • Eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders
               

De heer Vandecasteele

(graadcoördinator)


In overleg met directie helpt hij mee om het schoolbeleid uit te stippelen en uit te voeren.
              

De heer Uyttenhove

(boekhouding en leerlingenrekeningen)

             Hans

De heer Boeve

Mevrouw Pottier

Mevrouw Baguet


(leerlingenbegeleiders)


Zij staan dagelijks leerlingen bij die geholpen willen worden op het vlak van studie, sociale en persoonlijke problemen.
             
                   
              

Ondersteunend personeel


• Studie en pauzes bewaken,
• Veiligheid garanderen op school,
• Leerlingenadministratie en secretariaatswerk,
• Onthaal,
• Kopiëren,
• Schoolboeken aankopen en verdelen,
• …

GOK-team (Gelijke OnderwijsKansen)


In overleg met de directie bieden zij de leerkrachten allerlei ondersteuning aan die kan ingezet worden om leerlingen met een bepaalde achterstand te laten bijbenen.
 (van links naar rechts)

 Claire Van Hove, Meggie Sinnaeve, Tom Boeve, Vanessa Deduytsche, Maaike Decock,  Annick Pardo, Jo MartensOKAN Vervolgcoaches

Vervolgcoaches zijn coaches die anderstalige nieuwkomers verder opvolgen. Als deze leerlingen het reguliere onderwijs instromen, hebben ze nood aan ondersteuning. Die bieden wij aan over de middag en na de lessen door een luisterend oor voor hen te zijn, maar ook door hen te ondersteunen bij hun taalproblemen. We helpen hen bij het begrijpen van instructietaal bij huiswerken en het voorbereiden van toetsen, laten presentaties inoefenen, ...
           

Mevrouw Dekien

(mentor nieuwe leerkrachten en interimarissen)


Deze collega zorgt voor de opvang, omkadering en aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten en interimarissen.
                                  

Mevrouw Jonckheere 

(beheerder Smartschool)


Mevrouw Jonckheere staat in voor het beheer van het digitaal platform Smartschool.
                  

De heer Desmet

(ICT-coördinator)


De heer Desmet onderhoudt dagelijks het computerpark op school, alsook zorgt hij or een vlekkeloze werking van de software en het beheer van de opgeslagen documenten op de schoolserver.
                 

Mevrouw Deduytsche

(verantwoordelijke public relations)


Zorgt voor tekst en beeldmateriaal voor de schoolwebsite en vult zij de Facebookpagina van de school aan met een overzicht van de recentste activiteiten.

Verder contacteert ze de pers voor publicatie van schoolnieuws.